eFiskalizacija

Da li si spreman za eFiskalizaciju?

Kontaktiraj nas I potpuno besplatno ćemo te voditi kroz proces fiskalizacije. Nova eFiskalizacija je jako kompleksan proces pošto se sastoji od elemenata kao što su ESIR, LPFR, BE, SUF… Konfuzno zar ne? Za nas nije, pa tako neće biti ni vama uz našu pomoć.

Ponuda Kontakt

Šta je to eFiskalizacija?

eFiskalizacija je novi način fiskalizacije na teritoriji Republike Srbije koji se uvodi na osnovu Zakona o fiskalizaciji i obuhvata osim postojećih korisnika fiskalizacije i nove obveznike koji do sada nisu bili u obavezi da imaju fiskalne uredjaje.

Tačna zakonska definicija glasi

Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

eFiskalizacija

Ko sve mora da se fiskalizuje?

Možda je lakše reći ko ne mora da se fiskalizuje pošto broj izuzetih delatnosti koje ne moraju da se fiskalizuju je jako mali. Ovo su delatnosti koje su izuzete od fiskalizacije.

Do kada se moram fiskalizovati?

Prelazni rok počinje 01.11.2021. i traje do 30.04.2022. To znači da do 30.04.2022. morate preći na novi sistem fiskalizacije.

U čemu se sastoji eFiskalizacija?

Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije je da se svi računi šalju poreskoj upravi na Sistem upravljanja fiskalizacijom (SUF). To znači da Poreska uprava u realnom vremenu dobija sve podatke o prodaji koji sada osim prometa sadrže i podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi.

Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave. Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska • ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa • LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa • BE – bezbednsni element

Šta je bezbednosni element?

Bezbednosni element (BE) je smart kartica koju vam isporučuje Poreska uprava na vaš zahtev, a na osnovu prijavljenih objekata i broja fiskalnih kasa unutrar objekata. BE sadrži sve podatke o vašoj firmi,adresi gde je fiskalna kasa i vašim elektronskim potpisom.

Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave. Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska • ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa • LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa • BE – bezbednsni element

Kako izgleda proces fiskalizacije?

Vrlo jednostavno. Sastoji se iz 5 koraka.

Preko portala ePorezi potrebno je prijaviti poslovne jedinice popunjavanjem PGJO prijave. Prijave objekata je moguće obaviti od 01.10.2021. Za prijavu vam je potreban kvalifikovan elektronski sertifikat da bi ste mogli elektronski potpisati prijava. Detaljno uputstvo i proceduru možete videti OVDE.
Podnošenjem ove prijave do 15.01.2022. ostvarujete pravo na podršku u iznosu od 200eura u dinarskoj protiv vrednosti za potrebe finansiranja rešenja za fiskalizaciju. U slučaju da niste PDV obveznik dobićete podršku uvećanu za 20% koliko je iznos PDV tako da će vam biti uplaćeno 240eura u dinarskoj protiv vrednosti. Detaljno upustvo i proceduru možete videti OVDE.
Nakon prijave objekta potrebno je zatražiti bezbednosni element koji će izraditi i isporučiti Poreska Uprava. Bezbednosni element se traži sa svaku fiskalnu kasu posebno. Potrebno je navesti ime i prezime kao i broj ličnog dokumeta osobe koja će preuzeti BE. Bitno je da se bezbednosni element ne treba naručivati pre odabira fiskalnog uređaja iz razloga što može biti veličine kao bankarska kartica ili manji kao SIM kartica za telefon. Takođe može biti i u formi fajla. Ovo zavisi od tipa fiskalnog uređaja koji ćete koristiti.
Kada se BE kreira personalizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom BE koji je na raspolaganju za preuzimanje na šalteru VAŠ POREZNIK u nadležnoj filijali Poreske uprave. Bezbednosni element u formi fajla će biti poslat u vaše poresko sanduče.
Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa isti je potrebno postaviti u fiskalni uređaj i uneti PIN kod bezbednosnog elementa. Nakon ovoga će se izvršiti automatizovano povezivanje fiskalnog uređaja i Sistema za upravljanje fiskalizacijom.
Zvuči komplikovano?

Zvuči komplikovano?

Da pojednostavimo? Sve ovo možemo uraditi za vas da eFiskalizacija ne bude stres. Kontaktirajte nas preko forme za prijavu ili pozovite. Nakon toga u razgovoru sa vama ponudićemo vam rešenje koje apsolutno odgovara vašem profilu poslovanja i vašim potrebama.

Kontakt

Šta to tačno obuhvata?

Prijava objekata

Podnošenje zahteva za dobijanje sredstava za podršku uvođenja eFiskalizacije

Fiskalni uređaj sa SIM karticom ili LPFR sa ESRI ili bez njega

Podnošenje zahteva za bezbednosni element

Instalacija i obuka

Tehnička podrška 24/7

Dodatna oprema

Zamenski uređaj

Prodaja i podrška u svim gradovima u Srbiji

Ili jednostavno nas kontaktirajte i pitajte šta god želite da znate, a naš profesionalni tim će pružiti podršku u rešenju bilo koje nedoumice oko novog Zakona o fiskalizaciji.

Kontakt

Lokacija

Venizelosova 46 (visoko prizemlje)
Beograd