Pen Oblak

PENoblak predstavlja web portal za rad sa maloprodajnim objektima preko web browser-a. Gde god imate pristup internetu preko bilo kog web browser-a možete pristupiti podacima sa vaših maloprodajnih objekata. Poseduje punu funkcionalnost PENpos aplikacije osim mogućnosti kreiranja računa. Svi podaci PEN aplikacija se čuvaju na cloud serverima, omogućavajući tako maksimalnu sigurnost od gubitka podataka. Posebna pažnja posvećena je potpuno automatskoj sinhronizaciji podataka između PENoblak i PENpos aplikacija. Svaka izmena na jednoj aplikaciji odmah je vidljiva i na drugoj.

Izveštaji

Velik broj izveštaja omogućava kvalitetno praćenje poslovanja maloprodajnih objekata. U realnom vremenu na klik su vam dostupni svi finansijski i robni izveštaji o prodaji kako u celoj firmi tako i po svakom maloprodajnom objektu pojedinačno. Napredne tabele omogućavaju filtriranje i sortiranje podataka po velikom broju kriterijuma, obezbeđujući da uvek na lak način dođete do potrebnih podataka. Dodatnu funkcionalnost u radu sa podacima omogućava i izvoz u excel tabele.

 

Šifarnici

 PENoblak napravljen je da olakša rad sa velikim brojem podataka. Sve šifarnike jednostavno možete importovati iz excel tabela. Takođe, sve šifarnike možete i eksportovati u .xls i .csv fajlove, editovati podatke, a zatim ponovo importovati. Šifarnik komitenata omogućava i pretragu pravnih lica sa sajta NBS i import podataka komitenta bez potrebe kucanja. Svaki izmenjen podatak u šifarniku automatski se sinhronizuje sa svim maloprodajnim objektima.

 

Cenovnici

U cilju što efikasnijeg rada PENoblak omogućava kreiranja više različitih cenovnika u okviru firme. Svaki cenovnik vezan je za određenu lokaciju, ali na jednostavan način jedan cenovnik može se dodeliti svim lokacijama. Snimanjem cenovnika automatska sinhronizacija trenutno ažurira sve cene u maloprodajnim objektima.  

Kontakt

Lokacija

Venizelosova 46
Beograd